חבשוש חבשוש

.

הירח היה עמוס

עלה תלוש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה