שלחת הקרן אל פיך

כשלוח צִלצַל

אל מעמקי ההוויה,

ותקעת

בצליל צלול מהדהד

לצאנך האהוב

שישוב.

 

וידעת

על פעייתם שפסקה

ועל שיניהם שצִמחו

ועל צמרם

שכבר שנים

לא גזזו,

 

ואין נסתר ממך

שעדרך

נקוד הכתמים

הלך להתפלש בבוצם של

נוקדי כוכבים.