איך להישאר

איך לנסוק כלפי מעלה

כנשר דואה במרומים?

ללא סוף להמשיך כך הלאה;

ורגלי על אדמה צועדים?

לראות הכל ממעוף,

עוד בטרם קורה הדבר.

לחוש בתחושת האין סוף,

הגם והכל כבר נגמר.

להישאר למרות והלכתי,

לכאוב ואינני קיים,

לזכור כי אליכם חייכתי,

אף במחיר שנפדה בדם.

                                     מתוך שיחה בין שני לוחמים

                                          בטרם צאתם לקרב.

                                                30.12.67