דמעה, יריה, דם. החיים מולך עוברים ואת הקודש מגלים הנשמה זועקת תתעורר אש תתעורר!! אבאל'ה הקודש קורא! אין משחקים כבר לא מצחיק יש אמת שצריך לעמוד מולה... והדמעות זולגות... אבאל'ה מה זכיתי? איזה זכויות יש לי? הדממה כואבת וזועקת... והשמחה מתוכה עולה כי היאוש לא יועיל העצבות לא תאיר... השמחה היא האמת האש בוערת!!! אבא תודה! ודמעה...