איזו צורה יפה לנו יש.
מצרפים מילים למילים,
גם כשזה לא מתאים
ושולחים לחברים.

איזה צורה יפה לנו יש.
לתגובה כל אחד מייחל
ונכנס כל רגע למייל,
אולי מישהו בכל זאת יתפעל...

איזה צורה יפה לנו יש.
כל אחד יכול לכתוב לו יצירה
משתי שורות וחרוז ממש נורא
לקבל שמונים אלף תגובות
כולן נדהמות,
מקסימות
ונלהבות.

איזה צורה יפה לנו יש.
לשירים רבים אני לא מתחברת
(לא שאני כזו משוררת)
ודווקא הם זוכים בראש חוצות
לשבת למעלה ברשימת ההמלצות.

איזה צורה יפה לנו יש.
למרות הביקורת והציניות המרושעות,
שלי כה אופייניות,
שמי יופיע למולכם
ביצירות האחרונות.