מחשבותיי

 

מחשבותיי אלייך תגענה

בנשמתך בלאט יגעו,

בהלמותן לך, תשמענה

רוחות שרב אותן יישאו.

באם ידום אוויר מלנוע

בשעת בוקר סגרירי,

על פני הטל, ישוטו כה פרוע

לקראתך חמדתי, יקירתי.

בכל תבל אותך תרדופנה

אף כשאהיה ונעלם,

כל רזי לך תחשופנה

בל תאמרי: דבריך להד"ם.

מחשבותיי אלייך

תגענה!!!

בנשמתך:

לעד יחיו..

1.4.06