בע"ה.

עוד לפני שיבשו שמיי

שב התוהו ובלבל הכל

ועתה

אני לא מבין את שפתך

א-והי

אז, אני הולך לי

כמו שמעתי צו קדום

ויראתי

לנוּע, לנוּד

לִדוֹם.