האם הוא יחסי או משתנה?

האם הוא ממשי או מתהווה?

האם הוא תְלוּי זמן ומקום?

האם הוא חזותי או סתם חלום?

 

לאחד זו השלווה

לאחר זו אהבה

לשלישי זו פרנסה

לרביעי זו הרפתקה

 

מה שבטוח כולם רוצים להיות מאושרים

אז למה לא כולם מצליחים?