אני מתגעגע אליך אני רוצה שתחזור שתכה אותי כמו פעם ונצחק אתה בשיניים צהובות ואני בשיניים אדומות אני מתגעגע אליך אתה חסר לי , נורא הידיים החמות שלך שמלטפות אותי ואנחנו נאנחים אתה מהנאה ואני מכובד המשקל אני מתגעגע אליך אני חושב עליך הרבה לדברים שעשינו בכאב והזענו אתה זיעה חמה ואני זיעה קרה אני מתגעגע אליך כי מאז שהלכת אני לא צוחק יותר ולא מזיע , ולא נאנח רק מביט החוצה מבעד לסורגים שצרבת על עיני בגוף שהוא כלא לעולם אני אחכה