תווי שיר בינות ציור

יש בו גם מילים

הוא זועק: תיאור.

צבעים כגלים עולים

מילים הופכות חיבורזו התורה כולה

דמות הופכת מילה

נוף מתעקל לתו

השורה בשבילה

הקו שוה זהב.

4-5-06