אתה שנמקת על ערש

גחנת על צוק העיתים

אתה שנימולת מרגש

רתום למשעול הכנועים

 

אני שנזרעתי בחיקך

ליקטתי תנובות של חסד

אני שנרקמתי בדמך

פיללתי לחמלות החלד

 

נשאלתי לקיומך,

השבתי אותם ריקם,

נעניתי לנוכחותך

כשבכית