מה יצא מזה? היש סיכוי לסטודנט מדעי הרוח לפועלי ייצור לחייל משוחרר למובטלים היש סיכוי, היש? לאגם מלח למדבר ציה לצוק אימים לקוץ דרדר היש סיכוי לאהבה? אז זהו שכן? או אז זהו שלא? זו כל התורה בפה אחד על רגל אחת