יהי רצון מלפניך, ה´ אלוקי ואלוקי אבותי

מפרי עץ אהבתי, וכפות ידי

מענף תשוקותי, וערבי לילותי

תקרב אחד אל אחד

ויהיו לאחדים, זוג גופותי

ולידע, איך שכינה שורה

שזכו, ביניהם, עלינו

עלי