למעלה

 

מלמעלה הכל נראה אחרת,

מלמעלה ממעוף הציפור,

או טיסה במטוס אל החופש, הדרור.


תחושות מכנף אותן נדלה,

הראו לי דבר אליו הוא ישווה!


רק מלמעלה, כי משם זה נראה אחרת,

בגדולתו של האל שם נחוש,

עת את עצמנו נשווה ליבחוש!


בתוך האין סוף של גבהים,

יש מנוחה לנשמה בשחקים.


כי רק למעלה!

                                          29.4.06