כדי עולם בוטח,
שרוי בשכרונו הסרוח
כדי היין פתוחים
אנשים בקיאם סרוחים.

דם ענבים נמזג
יום יום הוא חג
הראש בעננים
וסמוקות הפנים.

מוטל ברחוב כסחבה
חסר רוך ואהבה,
אושר מדומה מצא
 שער הרחמים יצא.