מה המילה

 


מה המילה אותה החסרתי

אוזנך עוד טרם ושמעה,

בכל מילון הרי נברתי

כל שאכיר הן לך הושמע.


נכון רבות מהן כתבתי

הייתכן ולך תחסר,

ישנה אחת, אותה הכתמתי

וזה היה כה בעבר.


כל אשר לי, הן לך השמעתי

וכל אשר עלה על כתב,

פרט למה שלך נשבעתי

האם נותרתי לך ענו?


מה המילה ולך החסרתי?

תאמרי יקירתי:

כעת! עכשיו!!

מה?…

 


                                                                    1.4.06