_____________

עת נשבעתי אמונים למדינה,

לדגל לי אחר קראה לנס.

ידעתי! יום הדין: ולדינה-

כל כוחותיי בעבורה שלשנס.

מאות באלפים לזה נרתמו,

קומץ שהחליט וכך היה:

נשפך הדם התותחים נדמו-

לעג לנופלים ואמונה.

בדרך בה עדיין לח דמם,

זעקות הקרב מהדהדות-

משרטטים מפות כי זו דתם:

לחלוק בגוף לתקוע יתדות.

              נקרע הגוף נקרע העם-נמאס מהשבועה,

              אותה נתנו אותה נתן-בבוא השעה.

 

                                                             17.11.94