איש שמן עם גופיה

מהקומה השלישית

יושב כל היום

ורואה טלויזיה

 


 הבת שלו

יש לה שיער שחור

ועגילים מתנדנדים בצורת חישוק

וגם גופיה ורודה

מהשקית של הבגדים לנצרכים

 


יש להם כבלים בבית

אבל קו טלפון אין

(כי טלויזיה זה תרבות,

 ואיכות חיים)

 


ואולי זה סמלי

כי הם כל כך כבולים

בלי דרך לתקשר החוצה.
 
 

איש שמן עם גופיה

מהקומה השלישית

יושב כל היום

ורואה טלויזיה

 


 הבת שלו

יש לה שיער שחור

ועגילים מתנדנדים בצורת חישוק

וגם גופיה ורודה

מהשקית של הבגדים לנצרכים

 


יש להם כבלים בבית

אבל קו טלפון אין

(כי טלויזיה זה תרבות,

 ואיכות חיים)

 


ואולי זה סמלי

כי הם כל כך כבולים

בלי דרך לתקשר החוצה.
 
 

איש שמן עם גופיה

מהקומה השלישית

יושב כל היום

ורואה טלויזיה

 


וגם הבת שלו-

יש לה שיער שחור

ועגילים מתנדנדים בצורת חישוק

וגם גופיה ורודה

מהשקית של הבגדים לנצרכים

 


יש להם כבלים בבית

אבל קו טלפון אין

(כי טלויזיה זה תרבות,

וגם ואיכות חיים)

 


ואני אומר, זה סמלי

כי הם כל כך כבולים

בלי דרך לתקשר החוצה.

איש שמן עם גופיה

מהקומה השלישית

יושב כל היום

ורואה טלויזיה

 


וגם הבת שלו-

יש לה שיער שחור

ועגילים מתנדנדים בצורת חישוק

וגם גופיה ורודה

מהשקית של הבגדים לנצרכים

 


יש להם כבלים בבית

אבל קו טלפון אין

(כי טלויזיה זה תרבות,

וגם ואיכות חיים)

 


ואני אומר, זה סמלי

כי הם כל כך כבולים

בלי דרך לתקשר החוצה.