אל תסירי את פרצופי מעליי שאם כן לא תוכלי שלא להמשיך.