עשרות בשנים על מסורת אלי-קרב חונכנו;
עשרות בשנים, בכל אדם זר ראינו אוייב.
גם היום, כנראה, מהפרנויה עוד לא נדנו.
כל שונא שפך-דם, בחבישה יושב.

רודף שלום - נחשב פושע!
דוגמת ברגותי וטלי פחימה - ראיה לכך.
המדינה רודפת בהם ומתנכלת.
גם מופת סרבני הכיבוש בל נשכח.

מדינת ישראל לדרום-אפריקה של המאה ה-20 מתהדרת;
רוחות האפרטהיד מגבירות נְשוב.
כל אשר מקדש שלום, מנודה ונשלח אל הכלא.
נקווה כי תקופה חדשה עוד תיקוב!