העם הזה 

 

                

אל כד בדולח אותו לעד אשווה

עם תכונות כספית גלומות,

לא חשוב אשר יקרה

יתאסף מתוך פזורות.

בגאווה יתעורר,

יפיץ האור,

יביט:

את התבל ירטיט!

הוא יתרומם אחר זוועות

ידע להתרפות, להיות.

על היותו בנס אל על

יתבע, יכריז:

על זכות

מעל.

 

18.2.06