רוצה שתדע שהשיר הוא עליך

מבלי שאנקוב בשמך-

גם רוצה וגם פוחדת

מאותה תגובה שלך...

 

מיוסרת אני עתה

ושקועה במחשבות

אומנם רחבות אופקים

אך מסתימות תמיד באהבות

 

רוצה בגלוי לקרוא "אהובי"

ממש כמו בסרטים

ללכת איתך בזרועות משולבות

לעד-לעולמים

 

ליבי נסער רועש גועש

ושואלת אני מדוע?

מיד אחרי חושבת-

זה לא דבר תמוה.