בחצר ראיתי צב
לוקח על גבו את ביתו
לא יודע חום
לא יודע קור
רק הרגשה טובה תמידית
אבל פגיע
לא מתמודד
אם אתקרב הוא יכניס את ראשו
עד יעבור זעם.
לא יתמודד, רק יחכה... ואלך, כי מי רוצה לפגוע בדבר כזה?

במקום סגור ראיתי אנשים
שלא לקחו איתם את ביתם
אבל חזקים
לא פגיעים
מתמודדים
ומישהו שם למעלה, גבוה מהם
רק יחפש איפה לפגוע עוד