אָתָּה מֵבַלבֵּל אוֹתִּי בְּרוּרוֹת

למַקוֹם בּוֹ אַבָדְתָּ לִי בַּרִאשׁוֹנָה:

"אִיוֹבֶתּ" ייִלַלְתִּי, גַנָחתִּי, שְׁעוּנַתּ רֵעִים מֵתָּרצִים

דֶלֶת לֹא נִטְרֵקָה,

ספָרִים לֹא הוּבְעַרוּ,

אַבַדֵתָּ אֵי-שַׁם  בֵּין כֶּאֵב לטִשׁטוּש.

 

ועַכשַׁיו: אוֹתּוֹ הָדַבָר אַךְ

כַּאַשֶׁר יָד צוֹנַחָת ללֹא תֵּירוּצִים להִיתַּמֵךְ

וְמַטָרַה נִשׁכַּחָת ,

הֶבֶל פִּיךָ מוּרגָשׁ לִי מִתּוֹךְ הֵאַבּסוּרד

הַכֹּל הֶבֶל.

הַכֹּל.