ופתאום ציצית.

ומיד אחריה, שלובים כסיבי חבל ימאים ישן-

דברתורהמנייןצניעותשירישבתהלכותחברותאתפילהתפיליןמגילהבבוקר

גרורות, כמעין לוקמיה של דת

התפשטות  יומיומית, תא-אמוני מכפיל עצמו מדי דקה

כרוני, הם אומרים

כרוניקה שהפתיעה ועדיין

 

 

ואני..משתדלת לחשוף אותך לשמש.