רעמי – העתיד, עוד יתרָעֳמה! ברקי – זעזועי – השינויים, ייחצָב על הארץ! השלום, יבוא תחת המלחמה והצדק, יכה בצוקָיִם!