במין רצון אדיר שעכשיו מתגלה בו ההכרח

את מסובבת אותי במעגלים של שלמות

פגישה מחודשת של עצם עם עצמי ובשר עם בשרי

פנים בפנים שהוא גם אחור באחור

באותו מחול כרמים בכלי לבן שאולים

בחג ה´ אשר בשילה מימים

וענבי הגפן בענבי הגפן נמהלים ליין הקידושין

ותחת שמים קטנים שירדו עד למעל לראשינו

אני מרקד מחול קטן של זהב על אצבעך

ומקדש אותך, ואותנו- קודש הקודשים

ושכינה בינינו

שני כרובים ופניהם פני נער ונערה

ועין בעין יראו

ומקום הארון אינו מן המידה

והמחול הקטן מתרחב

והנה הוא המחול שיעשה לצדיקים לעתיד לבא

ועמך כולם צדיקים

"מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין"