איש שורק ברחוב לעצמו מול נזירה בלבן וגופה לעצמה צעיר טוב לב מוביל ישיש,תש מלגרור עצמו נהג ונוסעת משיחים בינם לבין עצמם על עוצמת צבא ההגנה ועיני, משרטטות מולי את ידידיה גפן שמסר עצמו, למען השם ארבעה גלגלים עייפים בולעים אבק לבן נושאים בעול הכובד של גופים נושאי סוד. נוסעים. וירושלים נבלעת מאחורי גבי כולה אבנים ועצמות