הדר .

.

זה מהדהד לה בראש

להאמין במה שלא קיים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה