הדר .

.

התנתקות

אח גדול

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה