הילה

מצאתי את עצמי, עכשיו מנסה לעשות סדר.

למעלה ולמטה

די כואב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה