הילה

מצאתי את עצמי, עכשיו מנסה לעשות סדר.

די כואב

למעלה ולמטה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה