ליטל -

-

הוא לא מכיר אותי.

סיפור על משרת, בן מלך ונערה צעירה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה