ואת

במשמנייך

בצחוקך הנסחט בקלות

באנחותיך הבהמתיותבחוסר שלמותך המוחלט

אותך דימיינתי

ונתעוררתי

כשנכתבו המחשבות על הדף

בהינף כף אחת

כלבה

טיפת ריבה

שנאחזה ונתקבעה בין שינך האחת לאחרת

קיבתי שנתהפכה בקירבי

אני

בך אין לי חפץ עוד

אהיה לך לאדון לא אדון

אדון

כמו שאיני רוצה להיות

ולא אדון

לגופך

אולי לנשמתך