מי

מי יאמר מילים

אשר אותן אכיר?

לכשירעם דיבור

יחוש עצמו גמור?

כאב, גרונו יחנוק,

דמעה מלב תחמוק,

וכשמילים לוחץ:

בכמה בכי פורץ?

חי יאמר מילים,

בו יום יזיל דמעה, ירטיט?

האם זה ראש מורכן:

בצילי יטיל מבט, יביט?

למי תספקנה אמונה, כוחות :

על מנת לומר: "זקן" להתראות!

                                         29.11.05