אחד מתוך אלף / הומור

 

המבקשים אחר אהבה

החולמים אותה בהקיץ,

הרואים בה כל הנשגב

שיחלו מיד להקיץ !

אחד מתוך אלף זוכה בה

כל השאר הן משלים את עצמם,

אם לא שיסעו לנוואבה

שם כובה אהבת העולם.

כי אחד מתוך אלף זוכה בה

על כנפיה ברוך משייט,

כל השאר אך ורק הוגה בה

להופכה ממשית בדואט.

רק אחד מתוך אלף זוכה בה

מעוד אלף אותה ימצא,

אם אינך מרוצה מזה

לך וצפרדע תבלע!

באם סבלנות לך יש

מחסידה כאשר תגיע:

תוכל להזמין, לבקש!!!

                                                            22.4.06