:העננים האפורים  בשירים

מה שיורד מהם זה

א,ב

של אהבה