אל תאמר לי לא את אומרת ואני שמלא בסימני שלילה שולל את הברירה היחידה את מבינה לא הייתה לי אפשרות נוספת רציתי אותך
אחרת.