לדעת קולך מבעד לאור שניצוציו אפלים, תחת ערמת כוכבים שעושים דרכם אל המוות. לדעת דמותך מבעד לתריסים מוגפים או חומה עתיקה שבנינו לעצמנו בעצבות. לדעת זכרונך מבעד לתמונות וחוויות משותפות שעתה חבויים בעבר הרחוק ועושים דרכם אל העפר. לדעת אותך מבעד לחלום יפה שכל הוויתו אשליה שמתנפצת אל תוך המציאות שסרבתי עד כה לקבל.