אם תפנה לה את הדרך,

אם תראה לה את השביל,

אולי זה יהיה חסר ערך

אולי גם לא מועיל.

 

אם תשקה אותה יין,

אם מגביע אהבה,

אולי תתן לה אין

אבל אז תזכה באיבה.

 

אם תפנה לה עורף,

אם בפניה תטרוק השער,

אם תצטנן בליל חורף

אז בלבה יתחולל הסער.

 

אך אם בדרך ליעד

תאחז בידה הקטנה,

אם תצעד עמה עוד צעד,

בלבה תזכה במתנה.