אי שם בארץ זרה

רדפו אחרי סבא כלבים נוהמים

     - ?וסבא  - וכי היתה לו ברירה

ברח בבהלה לקול שחוק השכנים.

אז סבא קם והקים מדינה מדינה עצמאית

החברה בארגון האומות

וכולם הסכימו במסמך חתום רשמית

שליהודים יש זכות לחיות.

לא עוד כצאן נִטבח,

כך נכתב בהצהרה המתויקת,

מהיום, כאשר נירצח

נערוך נסיגה מדויקת.

מהיום, הורגי יהודים

לא עוד יפטרו בלא כלום

היהודים לא עוד סתם צועקים

הם מגנים בחריפות במועצת האו"ם.

היום ליהודים יש צבא ורובים

וטנקים ותותחים וכוח

אך לקול נביחת הכלבים

היהודים ממשיכים לברוח.