הולך לאיבוד ביופייך

מביט בך כנער מאוהב.

עינך בוהקת - להבה,

שפתותיך - שורפות אש.

רוצה לגשת אך איני יכול -

טובע בים כחול.

והולך לאיבוד ביופייך -

שקיעת החמה.