מיכאל אחי עמוס

יוצר חדש המתאר את חוויותיו...

מצולקים ומחוררים.שרוטים ופגועים.מתים מהלכים.

החתן והכלה והמת החי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה