ירא שמים

צוחק מול גורלו

תופס את החיים בכוח

ורוקד בכול כוחו

הוא שם קצוץ על הכל

חוץ מאהבתו הראשונה

ואהבתו השניה

כבר התחיל מחול צעד שניים

שלושה ציור במכחול

תופס הקערה מלוא החופן

אוכל בשמחה

טומן הכל פנימה

באהבה

זורבה