בעולם, אין ארץ יותר מרושעת;
ארץ, שבושת בה לחיות.
שסיפורי בדים לכם לא יִסָפֵרו,
על החלום "שאינו אגדה עוד".

נבטל את ארצינו, כפי שהיא היום קיימת!
לארץ כל תושביה, נַהֳפְכָה.
את עבר עתיקות תרבויותיה נקים מאפר.
די לגזענות ושנאה!