לילה עבדאלגני

הבטחות שקריות

מאמין אני

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה