לילה עבדאלגני

נלחם בזמן

א/יופי

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה