לא רוצה

ולא צריכה

עוד עול שישב לי על כתפיי

כאלו לא די לי במה שיש

לא מחפשת ריגושים

גם לא הרפתקאות

רק אהבה חדשה

שתשיב את האור לעיניי

הכבויות

שתבעיר את האש

שדעכה לה במהירות

כה נבזית

להמשיך לא לותר

החוזק שלי

זו גם החולשה

אהבה חדשה

לא בקשתי מעבר

צריכה חום

וחיבוק בעת צרה

אהבה תרפא אהבה