כל הר ימוט בפנינו
כל סלע לא יעמוד
כל צוק ותהום לא יעצרונו
אש מהפכנית בלבבנו יקוד

העפל-נעפיל גבוה
מעל שיאי-פסגות העוול
המרד יפרוץ
עד קרחוני-אנטרקטיקה יעתיק קולנו
הניצול והעושק יחדל לשרוץ

הבאריקדות כחומת-אדירים יִתְּיָיצֶבוּ
מאופק עד אופק תיראה עוצמתן
מדינת-האדונים תתפקע
מועצות-העמלים יפגינו כוחן

משבי-התקוה ינשבו מעל פנינו
סוציאליזם אמיתי נקים על חורבות
העולם הנרקב
לא עוד פרלמנט! לא עוד קפיטליזם ממלכתי
נוסח סובייטי
ההמונים בעצמם יתוו את הקו

ברית-המועצות הייתה נר לרגלינו
עם זאת נעשו בה אינספור שגיאות
אך אנו, קומוניסטים של היום
נדע לתקן זאת
פועל פשוט, הוא זה שישלוט

יושבי כל התבל עוד חוש-יחושו
תְּזוּעַת-הקרקע
עוד ראה-יראו נחשולי-ים רוגש
ארמונות-האצולה עוד יפלו כְעַיִ
תחי מהפכנית אש