נאוה ..

אוהבת את האמנות על סוגיה (כשהיא על גבול הטוב), ושונאת ציניות.

עץ אהבתי

שלם אינו מושלם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה