נאוה ..

אוהבת את האמנות על סוגיה (כשהיא על גבול הטוב), ושונאת ציניות.

סימפוניית הגשם

לשם ייחוד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה