שבית את עיני במכה
נימוח ליבי למראיך
לאֹ בָּאָחוּ, בַּבְּאֵר, בָּאֲפָר - 
בכתבת סוף שבוע עם תמונתך
משרבבת שפתיים פוערת עיניים
מעפעפת
מקופלת כדמות התקווה
על קלפי הידעונית
גוחנת במערומיה על המים
כוכב מעליה
כאן חמודותיך לוטים
בור המים מכוסה
עינייך בפוך, גווך מדוחים
מי יתנני לילה אחד בביתך
מלון אורחים
איה מעונך חביבת הקהל
איילל כחתול בגרון ניחר
מעבר לחלונך
מי ייתן והָרַתְנִי אמי בימי קדם
ושילש אבי מוהר בעבורך
בעדר גמלים ועזים וגליליי משי
הפכה שנתי לביעותים
חלומותיי למשתאות לעג וקלס
אהובתי שם על הבמה מקלסת
ללא פרגוד, מכרכרת, קולה בשיר,
חרב לאבי בתיבת עץ ארוכה
בפאתי האוהל
בחלומי היא מכוסה בדם.