מזל של החתול שהוא טריפה
-מכל מקום אצלנו, במדינה,
וגם אצל שכנים הבני דודים
שם בהחלט לא ניזונים על חתולים;
והנביא מוחמד, שפעם ראה זונה
משקה חתול מנעל כף רגלה
הודיע אז לכל מאמיניו
כי זו האישה גן עדן נחלתה.
והקדוש ברוך הוא, שלנו ושלהם,
הוא היושב במרומים הרחמן והמרחם
הוא הדואג למזון כל הברואים
מביצי כינים ועד קרני ראמים
גדש את ארץ הקודש ביהודים
שבחמלתם מאכילים גם חתולים
ורק לא הבהיר למעלה בשחקים
למלאכים ולמנכ"לים של נשמות הנפטרים
באיזה גן עדן ישכנו אותם אנשים.
אולי השאיר בידם את הברירה,
כמו שנאמר, הכל צפוי והרשות נתונה,
היכן בעולם הבא ישבו בני עם סגולה,
הכוונה רק למאכילי החתולים, על פי ההבטחה,
אם יהיו להם שני דרכונים, למוחמד ולשכינה ?
או אולי יש בעולמות הרוחניים
ששם מדליקים נר מנר וניתן להיות כפולים
ותהיה להם זכות בשני המקומות לבקר
בלי מלחמה ומדון (לא כמו היום בארץ ישראל) ?
והכול הודות לחתול, חיה ברוכה,
 אף כי על פי היהדות הוא בְּרִיָּה טמאה
אולי שם למעלה נהיה כולנו חברים
כשיבוא המשיח, בצל מלאכים וכרובים.