הלואי שידעתי -

לאן כל שיר-ניצן הולך

מה יהיה אורכו, בשורות

ובאיזה משקל יכתב.

ואם יגמר במשיכה אחת

או ידון לחיי מגירה.

 

יוצר ביד החומר אני.

רוצה לבד למוד את הוני:

לאכול כדי לשבוע

לצוף מבלי לטבוע

לקטון בשביל לגבוה

לאהוב.